۲۰ پلان مسکونی ایرانی – مجموعه دوم

۲۰ پلان مسکونی ایرانی – مجموعه دوم

در این مجموعه  مدارک معماری ۲۰ پروژه مسکونی اجرایی در ایران جمع اوری شده است که مدارک هر پروژه شامل پلان های معماری طبقات ، پلان بام ، برش و نمای پروژه است

۳ ۵ ۶ ۱ ۲۲۴۱۶۵

download

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه