کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی

کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی

%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c

مطالعات مجتمع مسکونی

مطالعات مجتمع مسکونی

“طرح نهایی مجتمع مسکونی”
چکیده:

در این مطالعات مجتمع مسکونی در ابتدا به بحث خالص در مورد مسکن، تعریف آن، اهمیت و موضوع آن از زندگی بشری پرداخته می‌شود. سپس به مورد خاص مسکن در ایران پرداخته می‌شود و قبل آن موضوع مسکن حداقل بعنوان ریز مسئله مقوله مسکن که هدف این پژوهش می‌باشد شکافته می‌شود و تا علت حراج و خصوصیات آن تحلیل شود تا در آخر به شاخصهایی عینی از این نوع مسکن برای استفاده در طرح پیدا می‌کنیم. در ضمن به جهت اهمیت موضوع دیوانی اداری در شکل‌گیری پروژه‌های مسکن شهری تحقیقی نسبتاً مناسب در این زمینه داشته‌ایم. در ذیل به صورت نسبتاً تفضیلی‌ ترتیب مطالب آورده شده در این رساله ارائه می‌گردد و در آخر این بخش مانند هر بخش دیگری به نتیجه‌گیری پیرامون همان بخش در آخر آن می‌پردازیم و پیشنهاداتی در بنای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در فضاهای شهری ترتیب می‌دهیم.

 

 

 

سرفصل موضوعات موجود در فایل مطالعات مجتمع مسکونی :

مقدمه:

معرفی پروژه

جمع آوری اطلاعات

مشاهدات میدانی

فرآیند تحقیق

نتیجه گیری

ادبیات موضوع

تعریف مسکن

مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن

آبادی

انواع مسکن

ویژگی های کمی مسکن

تراکم خانوار بر واحد مسکونی

نفر بر اتاق

متوسط زیربنا

میزان هوای تازه مورد نیاز

بعد خانوار

واحد مسکونی هزار نفر

اشکالات آپارتمان نشینی در ایران

پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در ساختارهای شهری

سیاست‌های متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه

فضاهای باز مسکونی

فضاهای بازدر محلات مسکونی و سلسله مراتب آن

اهداف موردنظر برای فضاهای باز

مبانی طراحی فضاهای باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان

نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهای باز

شناسایی معضلات بخش مسکن ایران

سیر تحول تیپولوژی مجتمع‌های مسکونی

علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن

عوامل مؤثر بر افزایش مقبولیت انبوه‌سازی مسکن در ایران

خواسته‌های بنیادی یک واحد مسکونی از نقطه نظر فراوانی

خواسته‌های بنیادی در نقطه‌نظر محیط زیست

خواسته‌های واحدهای مسکونی از نقطه نظر راحتی

خواسته‌های واحدهای مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجحیت

تعداد اتاق‌ها

مساحت زمین واحدهای مسکونی و زیربنا

الگوی تفکیک زمین

شکل خالص هندسی

عوامل اقلیمی

مجتمع کردن

تعداد طبقات

تنگناهای مسکن در ایران

علل کمبود مسکن در ایران

نقد و بررسی شهرک اکتابان

آنالیز سایت

تبین طرح و معماری

۱- آشپزخانه
۲- فضاهای بهداشتی
۳- حفظ و نگهداری البسه و پوششها (لباس، ملحفه و …)
۴- نگهداری وسایل اضافی
۵- ورودی خانه
۶- حیاط
۷- پله فرار و آسانسور
۳-۴٫ ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی:
۳-۴-۱٫ فضاهای مورد نیاز
۳-۴-۲٫ واحد همسایگی
۳-۴-۳٫ تراکم ساختمانی
۳-۴-۴٫ مساحت زمین
۳-۴-۵٫ جمعیت مورد نظر طرح
۳-۴-۶٫ تراکم جمعیتی
۳-۴-۷٫ تعداد واحد مسکونی در هکتار زمین مسکونی
۳-۴-۸٫ تناسب واحدهای یک، دو و سه خوابه و آپارتمان های مشترک در دسترسی (چند واحدی)
۳-۴-۹٫ تعداد طبقات
۳-۴-۱۰٫ ضریب اشغال طبقه همکف
۳-۴-۱۱٫ بررسی ضوابط طراحی دسترسی ها، مسیرها و پارکینگ
۳-۴-۱۲٫ کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی:
۳-۴-۱۳٫ پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
۳-۴-۱۴٫ جهت گیری ساختمان:
۳-۴-۱۵٫ حجم کلی و فرم ساختمان:
۳-۴-۱۶٫ جانمایی فضاهای داخلی:
۳-۴-۱۷٫ رعایت محدودیت ارتفاع
۳-۴-۱۸٫ آسایش حرارتی
۳-۴-۱۹٫ گرمایش و سرمایش
۳-۴-۲۰٫ ایمنی

۴-۴-۱-۷٫ احترام به کاربران
۴-۴-۱-۸٫ احترام به سایت
۴-۴-۱-۹٫ کل گرایی
۴-۵٫ اهداف معماری پایدار
۴-۶٫ رویکردهای معماری پایدار
۴-۷٫ تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران
۴-۸٫ دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار
۴-۸-۱٫ آنچه می توان انجام داد
۴-۸-۲٫ گستره بی پایان روش ها
۴-۸-۳٫ پایداری اقتصادی، محیطی، فرهنگی-اجتماعی
۴-۹٫ ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن طراحی پایدار
۴-۱۰٫ اقلیم در معماری
۴-۱۰-۱٫ تاثیر اقلیم در معماری
۴-۱۰-۲٫ حوزه های اقلیمی ایران
۴-۱۰-۳٫ تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
۴-۱۰-۴٫ اقلیم و ساختمان
۴-۱۰-۴-۱٫ تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
۴-۱۰-۴-۲٫ شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی
۴-۱۰-۴-۳٫ فرم بنا
۴-۱۰-۴-۴٫ نوع مصالح
۴-۱۱٫ نتایج

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه