چگونه دیاگرام را نمایش دهیم؟

چگونه دیاگرام را نمایش دهیم؟

چگونه دیاگرام را نمایش دهیم ؟؟؟

۱٫ایده خود را در غالب کلمه می نویسیم

۲٫کلمه را به صورت گرافیکی نمایش می دهیم … به تصاویر دقت کنید.

 

تصویر (۶)تصویر (۱) تصویر (۲) تصویر (۴)

تصویر گرافیکی

تصویر (۳)

به روند تصویر دقت کنید…

تصویر (۵)

تصویر (۷)تصویر (۸)

منبع : طرح ۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه