نمونه راندو های معماران ژاپنی

نمونه راندو های معماران ژاپنی
پک آبجکت اسکچاپر

راندوو (۱۶) راندو (۲۷) راندوو (۱۱) راندوو (۳۷) راندوو (۲۵) راندوو (۲) راندوو (۳) راندوو (۳۰) راندوو (۴) راندوو (۵) راندوو (۱) راندوو (۶) راندوو (۷) راندوو (۸) راندوو (۱۰) راندوو (۱۲) راندوو (۱۳) راندوو (۱۴) راندوو (۱۵) راندوو (۲۰) راندوو (۲۱) راندوو (۲۳) راندوو (۲۴) راندوو (۲۷) راندوو (۲۸) راندوو (۲۹) راندوو (۳۰) راندوو (۳۱) راندوو (۳۲) راندوو (۳۳) راندوو (۳۴) راندوو (۳۵)

 

منبع :معماری به سبک طرح ۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه