مطالعات کامل مهد کودک

مطالعات کامل مهد کودک
 mahdekoodak مهد کودک
مطالعات کامل مهدکودک ، رساله مهد کودک

allpage mahdekoodakl

 
فهرست مطالب

 

چکیده.

مقدمه.

فصل اول:.

شناخت کودک و فرآیند رشد.

الف – خرده مرحله بیش ادراکی از ۲ تا ۴ سالگی..

ب – مرحله درک شهودی :

برسی فرآیند رشد کودک..

نظریه رشد اریکسون.

رشد حرکتی ناحیه سر.

رشد حرکتی در بازوها و دستها

نشستن..

رشد حرکتی دست..

از تولد تا سه ماهگی..

سه تا شش ماهگی..

شش ماهگی تا یک سالگی..

یک سالگی تا ۱۸ سالگی..

مراحل تکامل کودک..

رشد عاطفی..

رفتار

فصل دوم:.

تاریخچه بوجودآمدن محیطهای.

آموزشی کودکان.

تاریخچه مهدکودک..

تاریخچه مهد کودک در ایران.

عملکرد مهدکودک..

پرورش خلاقیت کودکان.

فصل سوم:. ۶۳

مبانی نظری معماری کودک.

بازی و نقاشی کودکانه.

طراحی معماری برای کودکان.

احکام معماری برای کودک..

درک کودک از فضا.

۲-۲- تحلیل رابطه محیطی.

۲-۳- ویژگی های فضای مناسب برای کودکان.

مفهوم اشکال.

کودکان ورنگ ها

روان شناسی رنگ ها

بررسی فرم ایده آل برای طراحی کودک.

فصل چهارم:.

نمونه‌های مشابه.

-۱- بررسی نمونه های مشابه.

                       ۴-۱-۴ مهد کودک دانشگاه شیراز:

فضاهای داخلی موجود درمهد کودک..

فضای داخلی مهد کودک..

فصل پنجم:.

استانداردهای فضایی و.

برنامه ریزی فیزیکی.

استانداردهای فضای عمومی در مهد کودک..

ابعاد و اندازه وسایل موجود در زمین بازی..

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه