مجموعه مدارک کامل بیمارستان ۱

مجموعه مدارک کامل بیمارستان ۱

این فایل  اتوکد شامل کلیه پلان های  طبقات  بیمارستان همراه با آکس بندی و اندازه گذاری است

همچنین پلان پارکینگ ها ،پلان بام  ،مقاطع و نمای پروژه نیز در این فایل موجود میباشد

 

 

 

بیمارستان

 

download

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه