مجموعه اول پلان های مسکونی ایرانی

مجموعه اول پلان های مسکونی ایرانی

در این مجموعه  مدارک معماری ۶ پروژه مسکونی اجرایی در ایران جمع اوری شده است که مدارک هر پروژه شامل پلان های معماری طبقات ، پلان بام ، برش و نمای پروژه است

download

x2 x3 x4x1

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه