عناصر الهام گرفته شده از طبیعت سری ۲

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت سری ۲

پوسته تخم پرندگان

پوسته تخم پرندگان نمونه زیبایی از قانون استفاده از حداقل مصالح با حداکثر کارایی است. درپوسته تخم پرندگان عملکرد اصلی حفاظت از جوجه درون آن است که به این نیاز با استفاده حداقل مصالح خوبی پاسخ داده شده است . با استفاده از مصالح بیشتر هم به بدن مادر صدمه وارد می شود و هم وزن پوسته زیاد شده و مانع از شکسته شدن آن توسط جوجه می شود. پوسته تخم پرندگان را می توان به عنوان فرم قوسی سه بعدی در نظر گرفت که در آن نیروها به شکل فشاری منتقل می شوند . چنین فرم قوسی شکل سه بعدی عامل اساسی طراحی ساختمان ها با استفاده از گنبد و فرم های پوسته ای بوده است.

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۱

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت

 

صدف های دریایی

در بسیاری از موجودات زنده نیاز به مقاومت خمشی دارد و استفاده از فرم های قوسی میسر نیست.
یک صفحه کاغذ صاف را برداشته و آن را خم می کنیم . به وضوح می توان مشاهده کرد که این صفحه کاغذ در برابر خمش هیچ گونه مقاومتی ندارد. ولی اگر در همین صفحه تاخوردگی های متعددی ایجاد نماییم . متوجه خواهیم شد که کاغذ در برابر نیروهای خمشی مقاومت قابل توجهی دارد. این امر در طبیعت نیز بدون پاسخ باقی نمانده و طبیعت بازهم مارا مغلوب خود نموده است . در صدف های دریایی چین خوردگی هایی وجود دارد که با حداقل مصالح مقاومت خمشی مناسبی را تامین می نماید.
عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۴عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۳

فرودگاه بین المللی دنور

سقف این سازه از نوعی فابریک کششی است که زیبایی های طبیعی تارهای عنکبوت را به نمایش می گذارد.

 

 

 

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۶

 

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۷

نمونه هایی دیگر از ساختمان های که از طبیعت الهام گرفته شده است :

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۹

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۸

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۱۰

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۱۱ عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۱۲

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۲۱

عناصر الهام گرفته شده از طبیعت۲۲

 

 

 

 

منبع : معماری به سبک طرح ۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه