طراحی داخلی دفتر اداری INNOCEAN

طراحی داخلی دفتر اداری INNOCEAN

آژانس بین المللی INNOCEAN دفتر مرکزی خود در کره را به مقر جدید خود در فرانکفورت آلمان منتقل کرد. یک محل کار مدرن و انعطاف پذیر که برای افراد جوان طراحی شده است و متناسب با هر منطقه در درون سازمان، طرحی متفاوت ارائه شده است. پویایی و حرکت از ویژگی های اصلی طراحی این مرکز می باشد که منجر به جذب بازدیدکنندگان در سالن عمومی و حفظ کارمندان در تمام عرصه ها می شود.

عناصر و المان های الحاقی فضایی پرتحرک را در عرصه های داخلی به وجود آروده، به طوری که حس مکان شخصی و راحتی یک منزل را در طول ۵ طبقه به کارمندان منتقل می کند. منظره شهر فرانکفورت از بالاترین سطح این مرکز بسیار دیدنی و جذاب است. عناصر فضایی چند وجهی و طیف گسترده ای از متریال ها نشان دهنده استانداردهای بالای طراحی این مرکز می باشد. مناطق باز و شفاف، و ارتباط مناسب دیاگرام فضایی بین اتاق های خصوصی و کنفرانس عمومی از اقدامات مناسب طراحی پلان این مرکز ب شمار می رود.

طراحی داخلی دفتر اداری (۱) طراحی داخلی دفتر اداری (۳) طراحی داخلی دفتر اداری (۴) طراحی داخلی دفتر اداری (۵) طراحی داخلی دفتر اداری (۶) طراحی داخلی دفتر اداری (۷) طراحی داخلی دفتر اداری (۸) طراحی داخلی دفتر اداری (۹) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۷) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۰) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۱) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۲) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۳) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۶) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۴) طراحی داخلی دفتر اداری (۱۵) طراحی داخلی دفتر اداری (۲)

منبع:archello.com

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه