طراحی آشپزخانه جزیره ای

طراحی آشپزخانه جزیره ای

طراحی آشپزخانه جزیره ای

آرایش جزیره ای

نوعی آرایش است که تغییر شکل یافته نیم دایره یا شکسته است که در آن یکی از مراکز سه گانه (معمولاً مرکز پخت ) به صورت جزیره ای مستقل در وسط آشپزخانه قرار می گیرد در این آرایش فاصله پیشخوان بالگن ظرفشویی اجاق و قفسه ها ، سطح پیوسته و مناسبی برای کار بوجود می آورد . برای انجام کار به طور نشسته می توان کشوی مخصوصی در یکی از پیشخوان ها به ارتفاع مناسب اختیار نمود تا در مواقع غیر لازم فضای اضافی اشغال ننموده و در ردیف قفسه ها پنهان شود . ضمناً محل یخچال ،فریزر و اجاق باید طوری در نظر گرفته شود که تغییر و نظافت پیرامون آنها به سادگی عملی باشد .

آشپزخانه جزیره ای (۱) آشپزخانه جزیره ای (۱) آشپزخانه جزیره ای (۷) آشپزخانه جزیره ای (۶) آشپزخانه جزیره ای (۵) آشپزخانه جزیره ای (۴) آشپزخانه جزیره ای (۹) آشپزخانه جزیره ای (۲۰) آشپزخانه جزیره ای (۱) آشپزخانه جزیره ای (۸) آشپزخانه جزیره ای (۱۲) آشپزخانه جزیره ای (۱۰) آشپزخانه جزیره ای (۱۱) آشپزخانه جزیره ای (۲) آشپزخانه جزیره ای (۳) آشپزخانه جزیره ای (۱۴) آشپزخانه جزیره ای (۱۵) modern kitchen design inspiration آشپزخانه جزیره ای (۱۷) آشپزخانه جزیره ای (۱۸) آشپزخانه جزیره ای (۱۹) آشپزخانه جزیره ای (۱۳)

 

 منبع : طرح ۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه