ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری
پک آبجکت اسکچاپر

image

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر

قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر

قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر

طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر

حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر

شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر

حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر

عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر

عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر

شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است.

شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد

هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.

واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از
۲۰۰ متر دو پارکینگ

همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر

حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۴۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر

ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر

ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر۱۲۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر
۱۵۰ سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر – نشیمن ۳٫۰۰ متر – پاگرد ۱٫۲۰ متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر
از ۸ متر باشد.

ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور ۲*۱٫۶۰ متر

حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱٫۶۰ متر

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه