سازه های هرمی

سازه های هرمی

سازه ی هرمی :

این نوع معماری از سازه های فضاکار بصورت هرم کامل یا هرم ناقص اجرا می گردد و بیشترین کاربرد آن در نماسازی  شهری و نورگیر مجتمع های تجاری و مسکونی می باشد .

هرم یک چندوجهی است که همه وجه‌های آن به جز یکی در یک راس مشترکند. ارتفاع هرم پاره خطی است که از راس هرم بر قاعده آن عمود می‌شود. وجهی از هرم که راس هرم در آن قرار ندارد قاعده و وجه‌های دیگر وجه‌های جانبی نامیده می‌شوند. وجه‌های جانبی همواره به شکل مثلث هستند. قاعده‌های اهرام مصر چهارضلعی‌های منتظم هستند. گرچه اهرام مصر قاعده‌هایی مربع دارد ولی چندضلعی‌های دیگر نیز می‌توانند قاعده یک هرم باشند.

سازه های هرمی (۱)

انواع هرم:

اگر قاعده هرم مثلث یا مربع باشد به آن، به ترتیب، هرم مثلث‌القاعده و هرم مربع‌القاعده می‌گویند. اگر قاعده هرم (یا شکل هرمی) دایره باشد به آن مخروط گفته می‌شود.

حجم هرم :

حجم درون یک هرم برابر یک سوم مساحت قاعده، ضرب در ارتفاع هرم است که منظور از ارتفاع هرم فاصله رأس تا صفحه‌ای است که قاعده در آن قرار دارد.

سازه های هرمی (۱)

 

توجه شما را به تصاویری زیبا از سازه های هرمی جلب میکنم :

سازه های هرمی (۱) سازه های هرمی (۲) سازه های هرمی (۳) سازه های هرمی (۴) سازه های هرمی (۵) سازه های هرمی (۶) سازه های هرمی (۱۷) سازه های هرمی (۱۸) سازه های هرمی (۸) سازه های هرمی (۹) سازه های هرمی (۱۰) سازه های هرمی (۱۱) سازه های هرمی (۱۲) Astana's Pyramid سازه های هرمی (۱۵) سازه های هرمی (۱۶) سازه های هرمی (۷) سازه های هرمی (۲۰) سازه های هرمی (۱۹) سازه های هرمی (۲۱) سازه های هرمی (۲۲) سازه های هرمی (۲۳) سازه های هرمی (۲۵) سازه های هرمی (۲۶) سازه های هرمی (۲۷) سازه های هرمی (۲۸) سازه های هرمی (۲۹) سازه های هرمی (۳۰)سازه های هرمی (۱۴)

 

منبع : طرح ۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه