استفاده از المان در ساختمان وزارت کشاورزی روسیه

استفاده از المان در ساختمان وزارت کشاورزی روسیه

المان یا نماد شهری یا ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی – صفحات قائم یا منحنی – اجزائ سازه ای – کابلها – پوترها و فریم ها و به طور کلی هر آنچه میتواند جنبه ی تزئینی و ساختمانی داشته باشد به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از موارد فوق استفاده میشود و قبل از هر چیز این ترکیب دارای یک نظام هندسی و تعادلی پایدار و زیباست به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود مینماید و ذهنشان را درگیر خود میکند که تا مدتها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر میگردد…. در واقع جزو شاخصه های شهری میگردد، به گونه ای که ذهن با برده شدن نام منطقه ی مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی های خاص آن منطقه المان مورد نظر را در خود تصویر سازی خواهد کرد.

طرفداران معماری کلاسیک از این که اغلب شرکت های ساختمانی و معماران اغلب سبک های مدرن تر را برای طراحی انتخاب می کنند،  ناامید هستند. اما این سبک وافر، قطعا از این دست نیست. ساختمان وزارت کشاورزی در کازان در روسیه، یک کار باشکوه از معماری التقاطی است دارای یک درخت عظیم و زیبای آهنی که الهام بخش کشاورزی است و کار ساخت آن چندین سال است که پایان رسیده و ترکیبی زیبا از ترکیب معماری شرق و غرب می باشد.

المان درخت در ساختمان کشاورزی  روسیه (۱) المان درخت در ساختمان کشاورزی  روسیه (۲) المان درخت در ساختمان کشاورزی  روسیه (۳) المان درخت در ساختمان کشاورزی  روسیه (۴) المان درخت در ساختمان کشاورزی  روسیه (۵) المان درخت در ساختمان کشاورزی  روسیه (۶)

 

منبع : معماری به سبک طرح۵

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه