رویاهای کاغذی

رویاهای کاغذی

 

رویاهای کاغذیاین قایق که “رویای کاغذی” نام دارد در خلیج biscagne در شهر میامی شناور می باشد. این قایق توسط یک هنرمند و معمار محلی به نام Luis pans طراحی و ساخته شده است. او می گوید: “من همیشه مجذوب دنیای جادویی تخیل کودکان بوده ام. برای همین درست مثل کودکان قایقی شبیه به قایق های کاغذی آنها طراحی کردم و آرزوهایم را درون آن گذاشتم و به آب انداختم”. این قایق دارای 30 فوت طول، 15 فوت عرض می باشدو 15 فوت بالاتر از سطح دریا قرار می گیرد. ساختارکلی آن شامل یک قاب محکم از جنس چوب bamboo، سیم ها برای بستن قطعات به یکدیگر و بادبان پارچه ای سفید می باشد. در قسمت هسته آن نیز از چوب همام و لکسان استفاده شده است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه