خانه موسیقی

خانه موسیقی

بعد از چهار سال ساخت و ساز … سرانجام درب های خانه موسیقی coop بر روی عموم باز شد !
این مجموعه برای ترویج و مبادله حرفه موسیقی میان اساتید و هنرآموزان طراحی شده
و می تونه به 1300 میهمان خدمات ارائه کنه …
محل احداث پروژه : دانمارک – 2014

منبع : معماری به سبک طرح 5

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه