جدیدترین دال بتنی

جدیدترین دال بتنی

جدیدترین دال بتنی در دنیا که نیاز به سقف کاذب جهت عبور لوله های تاسیساتی ندارد. بنام؛
Holedeck waffle slab
معرفی میگردد

image

image

image

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه