تعریفی زیبا از رشته معماری

تعریفی زیبا از رشته معماری

تعریفی زیبا از رشته معماری

در اولین روز سال تحصیلی، دانشجویان نوپای رشته معماری، کاغذ و قلم به دست، آمده بودند تا به عادت دیرینه و نهادینه، درس معماری را گوش کنند و جزوه ها بردارند.

بی مقدمه از آن ها خواستم که با کاغذهای خود موشک بسازند…

… زمانی سپری شد تا دانشجویان دریافتند که اشتباهی در کار نیست و باید موشک بسازند!…

… نیمی از وقت کارگاه به موشک سازی و موشک بازی گذشت. آن گاه از دانشجویان خواستم که موشک های خود را روی یک میز و کاغذهای سفید خود را روی میز دیگر بگذارند.

یکی از آن ها را دعوت کردم تا موشک خود را از میان سایر موشک ها پیدا کند؛ گشت و پیدا کرد. از او خواستم تا کاغذ سفید خود را نیز از میان سایر کاغذها پیدا کند؛ گشت و پیدا نکرد… همه ی کاغذها مثل هم بودند.

حالا دانشجویان اولین درس معماری را فراگرفته بودند : معماری دمیدن ارزشی ست در ماده.

کتاب مشق معماری. نویسنده : دکتر عیسی حجت. چاپ اول ۱۳۸۹٫ انتشارات دانشگاه تهران

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

منبع . طرح پنج

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه