تصاویر خلاقانه با اشیاء

تصاویر خلاقانه با اشیاء

یک هنرمند با ذوق … با استفاده از اشیا و لوازم مختلف نقاشی های زیباایی کشیده که توانسته میان فرم موجود و نقاشی ترسیمی ارتباط معناداری را ایجاد کند … حتما ببینید

image

image

image

image

image

image

image

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه