اکسپو میلان ۲۰۱۵

اکسپو میلان ۲۰۱۵

اکسپو میلان ۲۰۱۵ ؛ غرفه اسلووانی و شعار اسلوانی را فعال، سبز و سلامت احساس کنیم

معماران سونو انتخاب شده اند تا با ساخت پاویون اسلووانی در اکسپو ۲۰۱۵ میلان، به معرفی این کشور بپردازند. اسلووانی با شعار ” من اسلووانی را احساس می کنم. سبز. فعال. سلامت.” یکی از ۱۴۲ شرکت کننده ی این نمایشگاه جهانی می باشد. این شعار مشترک، خود را از طریق مجموعه ای از عناصر تعاملی و معماری در سراسر این پاویون نشان بازنمود می کند.

در توصیفات معماران سونو آمده است: “پنج ساختار منشوری، در یک سطح طراحی شده ی هندسی و پویا قرار داده شده اند که شکل آن ها یادآور یک زمین کِشت می باشد و چشم انداز جغرافیایی متنوع اسلووانی را نشان داده و نمادی از ایده های اساسی توسعه ی پایدار خواهد بود.”

اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۸) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۵) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۶) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۱) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۷) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۹) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۱۰) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۴) اکسپو میلان ۲۰۱۵ (۳)

 

منبع : www.archdaily.com

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه