از اسکیس تا مدلینگ

از اسکیس تا مدلینگ

از اسکیس تا مدلینگ

در طراحی های معماری همیشه دو نوع اسکیس وجود داره …
یک اسکیس که طراح برای کمک به خلق بهتر فرم و طرح صورت می گیره …
و دوم اسکیسی که باید برای منتقل کردن ایده ها و تفکرات به فرد دیگری استفاده بشه …
این اسکیسی که الان می بینید … از نوع یک هست … و معمار در نهایت برای انتقال تفکر خلاق خودش به
کارفرما استفاده از ماکت رو انتخاب کرده و نهایتا ایده اولیه به یک ماکت تبدیل شده که بهتر قابل فهم هست
و این روند همچنان در جهت تکمیل شدن پیش میره تا طرحی با اطلاعات کامل و نقشه ها
و مستندات کافی به کارفرما و پیمانکار و مهندسین مجری ارائه میشه …

از اسکیس تا فرم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه