آبنما

آبنما

آبنما

آبنما یکی از اجزای معماری ایرانی به ویژه در طراحی باغ ایرانی بوده است.نیاز به پیوند معماری و طبیعت در هنر معماری ایرانی بوسیله عنصر آب که مقدس و ارزشمندترین عنصر طبیعی بوده است حاصل شده است. در واقع آب یکی از عوامل پیوند معماری و طبیعت است که به عنوان یک عنصر تزیینی وارد معماری ایرانی شده است و فضای حوض خانه که بدین منظور شکل گرفته است به نوعی فضایی واسطه و نیمه باز مابین فضای باز و بسته یا داخل و خارج است. ساخت حوض خانه و آبنما به ایجاد تعادل میان محیط ساخت بشر و طبیعت و نیازهای انسان منجر می شود. آبنماها در مرکز ثقل ساختمان و در قسمت تابستان نشین (جبهه جنوبی و شرقی) جانمایی شده اند  و مجلل ترین فضاها به حساب می آمدند. معمولاً بر فراز آبنما بر سقف تزییناتی ایجاد می شود که در بازی نور و تلالو آب ، تأثیرات زیبایی ایجاد می نماید .اگر چه امروزه امکان ساخت حوض خانه در فضاهای آپارتمانی وجود ندارد اما آبنما به طرق مختلف و متناسب با این فضاها می تواند در معماری داخلی حضور یابد. در واقع امروزه آب بیشتر در قالب مصنوعاتی مانند اکواریوم وارد فضای داخلی می شود. این شیوه اگرچه برای فضاهای کوچک و بسته آپارتمانی مناسب به نظر می رسد اما خالی از مفهوم سنتی آب در معماری است، زیرا حضور آب در معماری سنتی ایران به صورتی کاملاً طبیعی لمس  می شود. این حضور هم از نظر زیبایی بصری و هم از جنبه موسیقایی و در عین حال به لحاظ مفهوم معنوی و مذهبی مایه آسایش جسم و تعالی روح انسان می شود.

آبنما (۱) آبنما (۲) آبنما (۴) آبنما (۵) آبنما (۶) آبنما (۷) آبنما (۸) آبنما (۹) آبنما (۱۰) آبنما (۱۱) آبنما (۱۲) آبنما (۱۳) آبنما (۱۴) آبنما (۱۵) Garden Fountains Inspiration Ideas آبنما (۱۷) آبنما

 

منبع : طرح ۵ 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه